• slider
1 2 3
२५ वर्षातील सर्व ३०० अंक उपलब्ध !        कुमार कथा ॲप्लिकेशन        सुबोध अंक        चालू महिन्याचा अंक       

शिक्षक व पालकांसाठी पुस्तके


शिक्षकांसाठी पुस्तके:

१. रूप पालटू शिक्षणाचे - प्रबोधिनीतील शिक्षण व कार्यपद्धती.
 
२. बुद्धिवैभव - बुद्धीचे १२० पैलू समजावून सांगणारे पुस्तक
 
३. हसत-खेळत बुद्धीविकास - भाग १ - बुद्धीविकासनासाठी खेळ
 
४. हसत-खेळत बुद्धीविकास - भाग २ - बुद्धीविकासनासाठी खेळ
 
५. प्रबोधन गीते भाग १ - देशभक्तीपर गीत
 
६. प्रबोधन गीते भाग २ - देशभक्तीपर गीत
 
७. सामाजिक जाणीव संवर्धन - विद्यार्थ्यामधील सामाजिक जाणीव वाढवण्यासाठीचे पुस्तक.

Copyright © 2017 Chhatra Prabodhan. All rights reserved. Layout by W3layouts